next prev

AKADEMIA INSPIRACJI DWUP

Data: 21.02.2017

17 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, rzemieślnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych z cyklu Akademii Inspiracji DWUP. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta i Gminy oraz Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.


Podczas spotkania zostały przedstawione zaplanowane na 2017 rok działania i konkursy wdrażane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla pracodawców, umożliwiających pozyskanie potencjalnych pracowników poprzez wykorzystanie projektów z zakresu rynku pracy i włączenia społecznego.

Przedstawiono możliwości skorzystania z narzędzi wspierających podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizacji przedsiębiorców mikro, małych i średnich z „Podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych w województwie dolnośląskim” oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Omówiono projekty realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Zachęcono uczestników spotkania do współpracy z ARR, udziału w zbliżających się warsztatach dla przedsiębiorców  prowadzonych przez AGROREG oraz udziału w projektach.

« powrót 21.02.17

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------