next prev

Informacja - dot. projektu Sudecki Fundusz Dotacyjny

Data: 08.05.2017
W dniach od  08.05.2017r. do 12.05.2017r. osoby biorące udział w projekcie „Sudecki Fundusz Dotacyjny”, które odbyły szkolenia i doradztwo zawodowe mają  obowiązek złożyć do sekretariatu Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. komplet wniosków o wsparcie finansowe na rozpoczęcie DG oraz wsparcie pomostowe z odpowiednimi załącznikami. Kompletną dokumentację należy zapakować w białą kopertę opisaną imieniem i nazwiskiem wraz z adresem zamieszkania oraz dopiskiem PROJEKT „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY”.
« powrót 08.05.17

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.