next prev

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – 23.11.2017R. - FOTO

Data: 04.12.2017

23 listopada 2017r. w Technoinkubatorze w Nowej Rudzie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Polska Dolina Kompozytowa: zaawansowane technologie wytwarzania produktów kompozytowych ze szczególnym uwzględnieniem metody pultruzji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Klaster Wałbrzyskie Surowce w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków województwa dolnośląskiego. Prelegentami podczas konferencji byli specjaliści z Polski oraz Niemiec, Izraela i Rosji.


Tomasz Kiliński - Burmistrz Nowej Rudy, Aglomeracja WałbrzyskaJerzy Dudzik – Prezes Stowarzyszenia Klaster - „Wałbrzyskie Surowce”


W zastępstwie za Dra Romana Szełemeja - Prezydenta Wałbrzycha: Andrzej Kosiór - kierownik biura do spraw środków unijnych w UM w Wałbrzychu


Jadwiga Lesisz - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zastępca Prezesa ZarząduAgata Zemska - Województwo Dolnośląskie; Dyrektor Wydziału GospodarkiProf. dr hab. inż. Mirosław Miller - Wiceprezes Klastra „Wałbrzyskie Surowce”


Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Prof. nadzw. PWr., Politechnika Wrocławska; Polska


Prof. Oleg Figovsky International Nanotechnology Research Centre “Polymate”, Izrael


PROF. DR. RER. NAT. Huber Jäger, TU Dresden, NiemcyOd lewej: mgr  inż. Henryk Barsow, Gambit, Gdańsk, Polska oraz Nikitin Andriej Władysławowicz, Soyuzbasalt, RosjaMgr inż. Tomasz Kowalik, Politechnika Wrocławska, Polska


Dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, Politechnika Wrocławska, Polska


Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski,Politechnika Wrocławska, PolskaGrażyna Goszcz, Centrum Naukowo Badawcze, Warka, PolskaDr inż. Ryszard Parosa, Promis Firma Projektowo-Produkcyjna, Wrocław, Polska


mgr  inż. Henryk Barsow, Gambit, Gdańsk, Polska


Dominika Cebrat, PKO BP Wrocław, Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży i Analiz


  

« powrót 04.12.17

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.