next prev

NABÓR DODATKOWY DO PROJEKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Data: 14.05.2019

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”


Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych: od 22 maja 2019 r. do wyczerpania środków.


Kwota pozostała do rozdysponowania: ok. 73 457,32 zł. Planowane jest przyjęcie formularzy zgłoszeniowych do 120% alokacji środków z zastrzeżeniem, że część z nich może zostać objęta tzw. „listą rezerwową”, refundowaną zgodnie z dostępnością środków finansowych.

Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) w siedzibie ARR „AGROREG” S.A. (ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda), w godz.: 08:00-15:00.


Jednocześnie informujemy, że usługi rozwojowe, zgłaszane do dofinansowania w ramach składanych Formularzy zgłoszeniowych, muszą z uwagi na okres realizacji projektu zakończyć się do dnia 30.06.2019 r.

« powrót 14.05.19

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.