next prev

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data: 19.03.2019

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DONOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA”nr RPDS.08.05.00-02-0001/17 – dla I GRUPY uczestników zakwalifikowanych do projektu (osoby, które w dniach 25.02-01.03.2019 r. uczestniczyły w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej).Więcej informacji

« powrót 19.03.19

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.