next prev

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI

Data: 26.06.2013

Z początkiem kwietnia 2013 roku ruszył projekt Fundusz Pożyczkowy EFS (działanie 6.2 PO KL), w ramach którego oferowane są niskooprocentowane pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku.

 

Maksymalna wysokość pożyczki - 50 000 zł
Maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy
Karencja – w spłacie kapitału do 12 miesięcy
Oprocentowanie preferencyjne - od 3%

 

Szczegółowe informacje

 

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-041/12-00 zawartej
z Dolnośląskimi Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

« powrót 26.06.13

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------