next prev

Pakiet pożyczek

Data: 13.02.2020

Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, złożona w ramach zamówienia na udzielenie i kompleksową obsługę pożyczek w ramach „Pakietu pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO” w części IV w wyniku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów.
W związku z powyższym po podpisaniu Umowy o Pośrednictwo Finansowe z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. zostanie uruchomiony nabór wniosków na następujące pożyczki:

 • Regionalna Pożyczka Hipoteczna (max. kwota do 1 mln zł, okres spłaty 10 lat)
 • Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna (kwota od 1 mln-2 mln. zł, okres spłaty 5 lat)
 • Regionalna Pożyczka Obrotowa (kwota max. do 300 tys. zł, okres spłaty 3 lata).


Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz niezbędne formularze dostępne będą na stronie www.dolny-slask.pl lub pod numerem telefonu +48 74 872 50 25.


« powrót 13.02.20

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.