next prev

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE NOWORUDZKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO - 16.01.2013

Data: 17.01.2013

Dnia 16 stycznia 2013 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie o godzinie 11:00 podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. jako Zamawiającym a firmą SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o. jako Wykonawcą na roboty budowlane w projekcie „Adaptacja budynków i infrastruktury na Noworudzki Inkubator Technologiczny" – I etap zadania Budowa II etapu Rozwoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego".


Pozostałe wizualizacje - link

Misją Inkubatora
jest wspieranie komercjalizacji nowych technologii w wdrażaniu innowacyjnych projektów o znaczeniu gospodarczym priorytetowo z udziałem nowopowstających firm innowacyjnych. Podstawowe cele funkcjonowania Inkubatora to wspieranie: transferu wiedzy i technologii, przedsiębiorczości i innowacyjnych firm będących w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Inkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju priorytetowo poprzez zapewnienie realnego udziału nauki w innowacyjnych projektach biznesowych pozwalających na wzmacnianie pozycji firmy na rynku.

ZDJĘCIA

« powrót 17.01.13

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.