next prev

RELACJA Z KONFERENCJI "AKADEMIA INSPIRACJI DWUP"

Data: 23.11.2016

W dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy odbyło się spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie otworzył Łukasz Puźniecki – Prezes Zarządu ARR „ARLEG” S.A. Następnie głos zabrał Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy oraz p. Wojciech Szajnar – Dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Po przerwie swoje prezentacje wygłosiły: Joanna Milczarz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług ARR „ARLEG” S.A., Magdalena Roicka – Dyrektor Wydziału Projektów ARR „ARLEG” S.A. oraz Monika Ogrodnik – Zastępca Kierownika Wydziału Aktywizacji Zawodowej w DWUP.

W spotkaniu wzięły udział podmioty świadczące usługi rozwojowe oraz ponad 130 przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym przedstawiono możliwości wsparcia, dla nich samych jak i ich pracowników, poprzez usługi doradcze oraz szkoleniowe (dofinansowanie od 50% do 80%) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”, którego jednym z kilku Partnerów jest ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Ponadto przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówili zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym Regulaminu Bazy.

Prezentacje:

PARP - LINK
ARR ARLEG S.A. - LINK
DWUP - LINK

Fot. Artur Jasiński

Źródło i więcej informacji wraz z foto

« powrót 23.11.16

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.