next prev

WICEPREMIER PIECHOCIŃSKI W ARR "AGROREG" S.A. W NOWEJ RUDZIE

Data: 13.05.2013

12 maja 2013 roku Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie odwiedził Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Wiceminister Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.
 
Spotkanie odbyło się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. Podczas oficjalnej wizyty Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński jako wyraz własnego uznania dla działań Agencji za wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom nie tylko na rynku polskim, ale również na arenie międzynarodowej oraz promocji polskiej gospodarki, uhonorował Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Nagrodą Ministra Gospodarki w postaci statuetki, która została wręczona Prezesowi Zarządu Agencji – Panu Jerzemu Dudzikowi.Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński:

„Pragnę nadmienić, iż działania Agencji – pod kierownictwem Pana Jerzego Dudzika – na rzecz wspierania rozwoju lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, upowszechniania standardów unijnych i wspierania procesów restrukturyzacji Regionu Dolnośląskiego bardzo wysoko sobie cenię”.

Wicepremier spotkał się także z samorządowcami powiatu kłodzkiego, którego tematem była lokalna gospodarka i strefy ekonomiczne. Wicepremier uczestniczył również w jubileuszowym 40-leciu firmy ZPAS S.A. oraz odwiedził WSSE Invest Park w Wałbrzychu.« powrót 13.05.13

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.