next prev

WIZYTA MARSZAŁKA CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO W ARR "AGROREG" S.A.

Data: 04.04.2014
Potencjał Noworudzkiego Parku Przemysłowego oraz budowa Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego – to najważniejsze tematy poruszone podczas wizyty marszałka Cezarego Przybylskiego oraz członka zarządu dr Jerzego Tutaja w Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.


Budowa Inkubatora Technologicznego to najważniejsze zadanie realizowane właśnie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie. Marszałek Cezary Przybylski i członek zarządu dr Jerzy Tutaj spotkali się dziś z przedstawicielami samorządu Nowej Rudy oraz kierownictwem Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A., aby porozmawiać o realizacji tej inwestycji.

Podstawowymi celami Inkubatora będzie wspieranie transferu wiedzy, technologii i przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorców, poprzez zapewnienie udziału nauki w realizowanych przez nich projektach biznesowych. - Noworudzki Park Przemysłowy jest doskonałym przykładem, jak skutecznie pobudzić rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskiwać inwestycje zewnętrzne. Budowa Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego stanowi dla miasta wielką szansę na rozwój. To gwarancja, że potencjał Nowej Rudy zostanie właściwie wykorzystany – powiedział marszałek Cezary Przybylski.


Noworudzki Park Przemysłowy, powołany na mocy porozumienia gminy Nowa Ruda z Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., współpracuje obecnie z 22 podmiotami gospodarczymi. Budowa Inkubatora stanowi II etap rozwoju Parku. Całkowity koszt Inkubatora wynosi ok. 13 mln zł, z czego 3,8 mln to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Podczas rozmów z marszałkiem Cezarym Przybylskim i członkiem zarządu dr Jerzym Tutajem poruszono również temat stworzenia klastra „Wałbrzyskie surowce”, który miałby zaspokajać surowcowe, metalurgiczne i energetyczne potrzeby Aglomeracji Wałbrzyskiej. - Aglomeracja, a szczególnie obszary Nowej Rudy, Głuszycy, Mieroszowa, ale także Kamiennej Góry, są wyjątkowo bogate w surowce skalne. Klaster „Wałbrzyskie Surowce” jest inicjatywą zmierzającą do tego, aby wykorzystać możliwości tych zasobów – podkreślał dr Jerzy Tutaj.


Podstawowym celem klastra „Wałbrzyskie Surowce” – tworzonego przez „AGROREG” - będzie opracowanie nowej strategii rozwoju dla przemysłu surowcowo-energetycznego zmierzającej do wytwarzania wysoko przetworzonych wyrobów w oparciu o lokalne zasoby naturalne.

GALERIA

« powrót 04.04.14

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.