next prev

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Data: 12.06.2018

Linia sprawna, gotowa do podjęcia produkcji, składa się z następujących podzespołów:

- kosze przędzy,
- wanna do kąpieli żywicznej,
- tunel grzewczy, głowice zawijające i rozwijające,
- urządzenie do wyciągania prętów,
- obcinacz prętów,
- system odbioru gotowych prętów.

Wartość rynkowa ok. 120 000 zł netto.

Przetarg ma charakter nieograniczonego przetargu ofertowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Przetarg na zakup linii” w terminie do dnia 02.07.2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, przy ul. Kłodzkiej 27 ( V piętro).

Oferta powinna zawierać:

-          Imię i Nazwisko, adres zamieszkania osób fizycznych,
-          Nazwa firmy, adres, wyciąg z KRS – dotyczy firm wpisanych do KRS,
-          Określenie ceny, za którą oferent zamierza nabyć linię,
-          Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym sprzedawanej linii,
-          Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji.

Cena sprzedawanej w drodze przetargu linii podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 872 70-46 lub 872 50-25 w godz. od 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Urządzenie stanowiące przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.

« powrót 12.06.18

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.

 • Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku (siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku), 


  ul. Okrzei 8a, 
  57-300 Kłodzko,
  tel.: (74) 647 41 34, 
  tel./fax: (74) 647 41 39, 
  e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

  Potrzebujesz pomocy?
  Przyjdź – zadzwoń!


  Bezpłatna informacja: 74 647 41 34

  Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 07:30 do 15:30

  ---------------------------------------------------------