next prev

O PROJEKCIE

Data: 26.11.2018


- AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
- REKRUTACJA
- DOKUMENTY DO POBRANIA
- FORMY WSPARCIA
- KONTAKT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O PROJEKCIE

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

 

W październiku 2018 r. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” II EDYCJA. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji:
 

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Beneficjent i Lider Partnerstwa
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy - Partner
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie - Partner
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Partner
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze - Partner

 
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


 

« powrót 26.11.18

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.