next prev

REKRUTACJA

Data: 26.11.2018


- AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
- REKRUTACJA
- DOKUMENTY DO POBRANIA
- FORMY WSPARCIA
- KONTAKT

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REKRUTACJA

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA

 

Informujemy, iż z dniem 10 grudnia rozpoczynamy rekrutację do projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II edycja”. Nabór uczestników prowadzony jest w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu tj. w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 31 marca 2021 r. Udzielone wsparcie musi jednak zakończyć się wraz z końcem działań zaplanowanych w ramach Projektu.
 
Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie Formularza rekrutacyjnego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępnych w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu - adresy poniżej.

 
 

REGIONALNE BIURA PARTNERÓW:


NOWA RUDA
Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
ul. Kłodzka 27; 57-402 Nowa Ruda

Oddział w Wałbrzychu
ul. Rynek 6; 58-300 Wałbrzych

tel. +48 513 907 106
e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl


LEGNICA

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
ul. M. Rataja 26; 59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 27 77
e-mail: aktywizacja@arleg.eu

 

JELENIA GÓRA
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 27 500
e-mail: aktywizacja@karr.pl

 

WROCŁAW
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4; 52-326 Wrocław
tel.: +48 71 725 42 44
e-mail: aktywizacja@dpin.pl

 

BIURO LIDERA PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5; 53-125 Wrocław
KONTAKT
tel. 71 736 63 10, 71 736 63 08; 608 367 300
e-mail: aktywizacja@dawg.pl
http://dawg.pl/pl/page/608/AKTYWIZACJA-DOLNOSLASKIEGO-RYNKU-PRACY---EDYCJA-ll


 

« powrót 26.11.18

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
  w Nowej Rudzie oferuje usługi
  szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe
  Centrum Biznesu i Innowacji.

  Centrum Biznesu i Innowacji
  zlokalizowane jest w Nowej Rudzie,
  na terenie Noworudzkiego Parku Przemysłowego,
  tuż przy ARR „AGROREG” S.A.

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.