Biblioteczka ARR

2013-03-05 10:36:18

Biblioteczka/Zbiór książek/biuletynów/informatorów/raportów
ARR „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
(Noworudzki Park Przemysłowy – V piętro)
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie dysponuje zbiorem specjalistycznych książek z różnych dziedzin naukowych. Dostępne są m.in. publikacje wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego lub Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.


Wejście do Noworudzkiego Parku Przemysłowego


Książki i publikacje można przeglądać w pokoju Noworudzkiego Parku Przemysłowego, który znajduje się na V piętrze w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie-Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 27.


Zbiór książek/biuletynów/informatorów/raportów
Przy okazji zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych lub z płatnych usług doradczych dofinansowanych w 90% z EFS i Budżetu Państwa świadczonych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Świadczone usługi są w zakresie zakładania, prowadzenia i rozwoju firmy.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 do Punktu Konsultacyjnego KSU.

 

ARR „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda

Tel. 74 872 70 48
(Noworudzki Park Przemysłowy – V piętro)