TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA - OFICJALNE OTWARCIE

2014-10-20 13:13:17

TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA - to kolejne miejsce stworzone na potrzeby biznesu przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie.

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 17 października 2014 roku. Jego oferta jest skierowana głównie do mikro, małych i średnich firm.


Od prawej: Wiceminister Gospodarki - Tomasz Tomczykiewicz
oraz Prezes Zarządu ARR "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie - Jerzy Dudzik

Misją Technoinkubatora jest wspieranie komercjalizacji nowych technologii w wdrażaniu innowacyjnych projektów o znaczeniu gospodarczym priorytetowo z udziałem nowopowstających firm innowacyjnych.

TV Dami Wałbrzych


9.04.2013r. - Budynek maszyny wyciągowej szybu Jan,
9.09.2014r. - obecnie Sala audiowizualna Technoinkubatora Nowa Ruda

Podstawowe cele funkcjonowania Technoinkubatora to wspieranie: transferu wiedzy i technologii, przedsiębiorczości i innowacyjnych firm będących w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Technoinkubatora jest promowanie i wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju priorytetowo poprzez zapewnienie realnego udziału nauki w innowacyjnych projektach biznesowych pozwalających na wzmacnianie pozycji firmy na rynku.

GALERIA

Prezentacje podczas otwarcia – 17.10.2014r.:

 

- PAIZ - Adam Małecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych

 

- A+V Sp. z o.o.

 

- dr Bronisława Kowalak

 

- Andrzej Brzozowy - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

- Grażyna Cal – WSSE „Invest-Park”

 

- Mirosław Miller - Polska Akademia Nauk

 

- Metroplan Polska

 

- dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy, Politechnika Wrocławska

 

- Olesiński & Wspólnicy

 

- Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko – Biała

 

- DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW I BIOMATERIAŁÓW WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+