REKRUTACJA DO PROJEKTU OD 23.02.2017R.

2017-02-22 12:06:31

Dokumentacja projektowa, informacje, kontakt, etc.
 
Więcej informacji o projekcie – LINK

ZAPRASZAMY !!!
ARR "AGROREG" S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację i od 23.02.2017r. rekrutację do projektu "PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW" na obszarze powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. 


Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Oferujemy dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej, które będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.


Do 31.03.2017r. przewidziano na realizacje usług rozwojowych 3 103 750,00 zł – kwota całej alokacji na wszystkich partnerów.

Więcej informacji – LINK