PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY Z DNIA 17.01.2019

2019-01-23 14:01:17

Informujemy, iż w wyniku analizy ofert jakie wpłynęły do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. na ogłoszone zamówienie dot. otwarcia i prowadzenia rachunków, zgodnie z kryteriami oceny ofert, jako najkorzystniejsza  wybrana została oferta Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Oddział we Wrocławiu.

Protokół i informacja o wyborze oferty.