Akcjonariat

2012-09-05 03:28:46

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, jest spółka akcyjną realizującą zadania statutowe w systemie „non profit”, która od 1991 roku, na terenie o wysokim zagrożeniu bezrobociem, jakim jest m.in. Ziemia Kłodzka działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosił  8 268 300 PLN. W strukturze kapitału dominuje udział samorządów: 60,86%. Udział spółek prawa handlowego wynosi 28,77 %.

Zmiana kapitału zakładowego Spółki od dnia 14.04.2014r. i wynosi: 8 529 000 PLN.

Liczba Akcjonariuszy: 24

Struktura głosów (%)

 

1. Gmina Miejska Nowa Ruda: 46,54

2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie: 36,97

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 7,13

4. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu: 4,22

5. Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu: 2,34

6. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu: 1,20


Data dodania: 29.09.2011r., zmiana kapitału zakładowego Spółki od 14.04.2014r., kolejna zmiana: 20.10.2014r.