INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z DNIA 07.05.2019

2019-05-10 09:27:13

Informujemy, iż w wyniku analizy ofert jakie wpłynęły do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. na ogłoszone zamówienie:  otwarcie i prowadzenie czterech rachunków bankowych na potrzeby „Instrumentu Finansowego   - Mała Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie z/s w Nowej Rudzie.

Informacja o wyborze oferty.