NABÓR DODATKOWY DO PROJEKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

2019-05-14 14:23:33

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”


Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych: od 22 maja 2019 r. do wyczerpania środków.


Kwota pozostała do rozdysponowania: ok. 73 457,32 zł. Planowane jest przyjęcie formularzy zgłoszeniowych do 120% alokacji środków z zastrzeżeniem, że część z nich może zostać objęta tzw. „listą rezerwową”, refundowaną zgodnie z dostępnością środków finansowych.

Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych) w siedzibie ARR „AGROREG” S.A. (ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda), w godz.: 08:00-15:00.


Jednocześnie informujemy, że usługi rozwojowe, zgłaszane do dofinansowania w ramach składanych Formularzy zgłoszeniowych, muszą z uwagi na okres realizacji projektu zakończyć się do dnia 30.06.2019 r.