Nabór formularzy zgłoszeniowych od 9.09.2019r.

2019-09-02 12:39:19

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 09 września 2019 r. zostanie uruchomiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, przez ARR „AGROREG” S.A.

Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 09-09-2019 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na rok 2019.

Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wałbrzyskiego tj. powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych, w siedzibie ARR „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, V piętro - sekretariat lub w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II piętro, pokój 29), 58-200 Dzierżoniów, w godz.: 08:00-15:00.

WIęcej informacji: BUR (działanie 8.6) - II Edycja - od 1.08.2019