WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM-09.10.2019R.

2019-10-09 13:56:52

Informacja z dnia 09.10.2019r.:

Lider Projektu informuje, iż ARR "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie, w dniu 09.10.2019 r. o godz. 13:50 wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.  

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Partnera Projektu.