Nabór formularzy zgłoszeniowych od 08.01.2020r.

2019-12-30 07:39:08

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, że w dniu 08 stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, przez ARR „AGROREG” S.A.

Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 08-01-2020 r. do wyczerpania puli środków.

Formularze przyjmowane są przez ARR "AGROREG" S.A. od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wałbrzyskiego tj. powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych, w siedzibie ARR „AGROREG” S.A., ul. Kłodzka 27, V piętro - sekretariat lub w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II piętro, pokój 29), 58-200 Dzierżoniów, w godz.: 08:00-15:00.

WIęcej informacji: BUR (działanie 8.6) - II Edycja