WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM - 08.01.2020 r.

2020-01-08 15:00:55

Informacja z dnia 08.01.2020r., g. 15:00 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie, w dniu 08.01.2020 r. o godz. 15:00 wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO.W przypadku uwolnienia środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu.