Pakiet pożyczek

2020-02-13 08:43:15

Oferta Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, złożona w ramach zamówienia na udzielenie i kompleksową obsługę pożyczek w ramach „Pakietu pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO” w części IV w wyniku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów.
W związku z powyższym po podpisaniu Umowy o Pośrednictwo Finansowe z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. zostanie uruchomiony nabór wniosków na następujące pożyczki:


Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz niezbędne formularze dostępne będą na stronie www.dolny-slask.pl lub pod numerem telefonu +48 74 872 50 25.