next prev

Oferta

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie organizacyjne i finansowe głównie dla przedsiębiorców i dla tych, co zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.


Obecnie oferujemy:

1. Usługi informacyjne w ramach projektów prowadzonych następujących Punktów: 
 
- PUNKTY KONSULTACYJNE KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG - (PK KSU) - Projekt został zrealizowany do dnia 31.08.2015r.
 
-
PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - (PIFE) - Projekt został zrealizowany do dnia 10.12.2012r.

-
PUNKT INFORMACYJNO KONTAKTOWY RPO WD - (PIK RPO WD) - Projekt został zrealizowany do dnia 31.12.2014r.
 
2. Usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego w ramach prowadzonej Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
 
3.  Usługi szkoleniowe, konferencyjne i noclegowe Centrum Biznesu i Innowacji - www.cbi.agroreg.com.pl
 
4. Usługi wsparcia inwestycyjnego Noworudzkiego Parku Przemysłowego - www.npp.agroreg.com.pl
 
5. Bezpłatne informatory (PRASA):
 
6. Technoinkubator Nowa Ruda - pełna oferta
 
« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.