Mała Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z zakontraktowaniem większości środków dostępnych na 2021 rok, zawiesza z dniem 01 kwietnia 2021 roku nabór wniosków na Małą Pożyczkę Inwestycyjną. Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku w terminie do 1 kwietnia nie gwarantuje uzyskania środków w związku z bardzo dużą ilością wcześniej przyjętych wniosków.

 

Zachęcamy do śledzenia stron internetowej ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie z uwagi na możliwość uruchomienia dodatkowej puli środków w II kwartale bieżącego roku.

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. wielkopolskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, pozycji na rynku MŚP, poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności, realizację nowych projektów, przechodzenie na nowe rynki.

KWOTA

do 500.000,00

OPROCENTOWANIE

od 0,15% z de minimis (inwestycje w przedsięwzięcia w inteligentne specjalizacje, StartUp'y, mikroprzedsiębiorstwa, inwestycje na obszarach wiejskich wymagających wsparcia zgodnie z załącznikiem) od 1,15% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP

OKRES SPŁATY

84 miesiące ( 7 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

50% kwoty pożyczki

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska