Mała Pożyczka Rozwojowa

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. informuje, iż dnia 13.05.2021 roku zakończony zostaje nabór wniosków na Małą Pożyczkę Rozwojową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. lubuskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, pozycji na rynku MŚP, w szczególności wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, zakup maszyn i sprzętu produkcyjnego, rozszerzanie i dywersyfikacja działalności realizacji nowych projektów.

KWOTA

do 500.000,00

OPROCENTOWANIE

0,5 % pomoc de minimis dla przedsiębiorstw w fazie Start–up oraz 0,2% dla tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy; od 1,15% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP

OKRES SPŁATY

60 miesięcy (5 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

50% kwoty pożyczki

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska